אודות

ההבטחה שלנו לאיכות

0151997571

מהימנות טובה לעסקים

  • מידות מחויבת להפוך את ערך המהימנות לסטנדרט ולתו-תקן  בהערכת איכות ההון האנושי במקום העבודה.
  • אנו מחויבים לספק פתרונות של 360 מעלות בתחום אבחון המהימנות בארגון. שרותינו אינטרנטיים ואינם דורשים התקנה, התוצאות מיידיות והמבחנים ניתנים להתאמה לצרכיו של כל ארגון באשר הוא.
  • אנו שואפים להרחיב את בסיס הידע שלכם, באמצעות מרכז המידע ובו אוסף המחקרים והמאמרים המקצועיים שלנו, פרסומים ואירועים בנושא מהימנות ארגונית והערכת וניהול סיכונים, וכן אנקדוטות ופרפראות מעולם זה.

החזון של מידות

קביעת היושרה כסטנדרט לאיכות ההון האנושי בעולם העבודה

19327160_s

הייעוד של מידות

  • הובלה עולמית מקצועית בתחום הערכת מהימנות, וסיכונים הנובעים מהמשאב האנושי.
  • מצוינות בפיתוח פתרונות מיון והערכה מהימנים, תקפים והוגנים, אשר בונים אמון בין מעסיקים ומועסקים.
  • מחויבות לשקיפות ולהתנהלות מהימנה, תוך שמירה על האינטרסים הן של הארגונים והן של הנבדקים.
11

אחריות מלאה ומחויבות לתוצאות

second

פתיחות ושקיפות

third

התפתחות מתמדת

fourth

כל אלה יחד מהווים מהימנות עסקית

הערכות למועמדים

פתרונות להערכת התנהגויות סיכון בהיבט המהימנות, עבור העוסקים בגיוס ובמיון מועמדים

הערכות לעובדים

פתרונות להערכת סיכונים תקופתיים להתנהגויות לא נאותות בקרב עובדים מן המניין

הערכות לצורך פיתוח ארגוני

סקר מהימנות ארגוני להערכת סיכונים לביצוע התנהגויות לא נאותות ברמת יחידות ארגוניות

שירותים משלימים

פיתרונות בהתאמה אישית להערכת סיכונים בארגון, עריכת מחקרים משותפים ושירותים מקצועיים מותאמי לקוח