המוצרים שלנו

הפתרונות

המוצרים והשירותים של חברת מידות נועדו להבטיח יושרה ומהימנות של מועמדים ועובדים בכל שלבי העסקתם – החל מהגשת מועמדות, דרך תקופת העבודה בארגון ועד לעזיבת העובד.

כלים אלו:

- ניתנים להתאמה לכל מישרה בארגון.

- קל לשלבם בכל תהליך ארגוני.

- נוחים לשימוש, כל שנדרש הוא חיבור לאינטרנט.

עבור: טרום תעסוקה

בדיקת פוליגרף

בדיקה פרונטלית המבוצעת על ידי בודק פוליגרף מוסמך, הבוחנת אירועים מהעבר, במטרה לקבוע התאמתו של מועמד לסטנדרט הארגון ולדרישותיו.

בדיקה זו מתאימה:

למועמדים להצטרפות לארגון,

לעובדים העומדים בפני קידום ו/או קביעות,

ובקרב עובדים קיימים, לאחר קרות אירוע שיש לבררו.

למידע נוסף

תחקיר מהימנות תעסוקתית

צוות מתחקרים מקצועי ומיומן ינהל עם המועמד שיחת עומק בינאישית, בסיומה תקבל את המידע הרחב ביותר לרבות עבר תעסוקתי, פלילי, ומעורבות באירועים חריגים, וחוות דעת מקצועית באשר לפוטנציאל שלו לעבריינות תעסוקתית בארגונך.

למידע נוסף

IntegriTEST מבדק מהימנות ממוחשב למועמד

מבחן יושרה ממוחשב ונגיש מכל מקום, המאפשר לך להעריך את פוטנציאל העבריינות התעסוקתית העתידית של מועמדיך.

למידע נוסף

StabiliTEST שאלון עזיבה מוקדמת מרצון

שאלון טרום העסקה מקוון וזמין מכל מחשב, המיועד לחזות התפטרות מוקדמת (תוך שישה חודשים) בקרב מועמדים לעבודה.

למידע נוסף

עבור: בזמן העסקה בארגון

מניעת הונאה

ביקורת חקירתית בעת חשד לאירוע-עבירה, משלב זיהוי מלוא הבעיה ועד לסגירת הטיפול במקרה.

למידע נוסף

TRUSTEE מבדק מהימנות ממוחשב לעובד

מבחן יושרה ממוחשב ונגיש מכל מקום, המאפשר לך להעריך את פוטנציאל העבריינות התעסוקתית העתידית בקרב ציבור העובדים והמותאם במיוחד לאוכלוסיה זו.

למידע נוסף

עבור : פיתוח ארגוני

ראיון בעת סיום תפקיד

שיחה המתנהלת עם עובד שעתיד לסיים את העסקתו בארגון, במטרה לקבל משוב שתכליתו זיהוי פערים בתחום העבריינות התעסוקתית כחלק מפעילות פרו-אקטיבית מונעת.

למידע נוסף

עבור: שירותים משלימים

בהתאמה מיוחדת לצרכים שלכם

מידות מציעה מגוון פתרונות בהתאמה לארגון, במטרה להבטיח לחברתכם יעילות מקסימלית ותוצאות בניהול מהימנות כולל וחוויה ארגונית אישית.

למידע נוסף