מוצרים ושירותים

TRUSTEE

TRUSTEE הערכת מהימנות תקופתית לעובדים

עובדים אמינים חיוניים לכל עסק! הם תורמים לרווחיות, לרמת השרות ולמוניטין של הארגון

Trustee_image_HEB - web

יושרה תעסוקתית נובעת מערכים אישיים, מנסיבות חיים ומהתנאים הארגוניים בהם מועסקים העובדים.

הפתרון

TRUSTEE של מידות הינו כלי המאפשר הערכת יושרה תקופתית של העובד לכל אורך מחזור העסקתו. TRUSTEE של מידות לוקח בחשבון הן מנבאים אישיים והן מנבאים נסיבתיים, העשויים להצביע על התנהגויות לא נאותות במקום העבודה. אנו ממליצים להשתמש ב- TRUSTEE עבור:
● הערכות עובדים תקופתיות
● הערכות לפני קידום או שינוי תפקיד
● הערכות אישיות לאחר תקריות רלוונטיות.

אנו ממליצים להשתמש ב-TRUSTEE על בסיס שנתי, או בתלות בנסיבות ארגוניות מסוימות (מיזוגים, קיצוצים וכו').

הדו"ח

תוצאותיו של המועמד זמינות ברשת. התוצאות ניתנות למיון לפי רמות הסיכון הפוטנציאלי של המועמדים לארגון. הדוח ניתן לצפייה גם באופן מלא על מנת לקבל תוצאות מפורטות יותר, המדגישות את התחומים ההתנהגותיים שנבדקו, תשובות חריגות ספציפיות, ושאלות מומלצות לראיון המשך.

מדדים

TRUSTEE מספק ציון משוקלל המבוסס על רמת הסיכון הפוטנציאלית של העובד באשר להתנהגויות לא נאותות במקום העבודה.

מה נמדד?

אמינות בדיווח

גניבה

נורמות

שוחד

סובלנות שירותית

שימוש בסמים בעבודה

TRUSTEE משתמש במדדים של IntegriTEST כדי להעריך את יושרו של העובד, ומוסיף את ההערכה לחישוב הציון הכללי.

 • מחויבות ארגונית:
  • שביעות רצון
  • בטחון תעסוקתי
  • צדק ארגוני
  • הזדהות עם הארגון
 • מודעות אבטחתית:
  • נורמות ארגוניות
  • בקרה ואכיפה
  • ענישהמדוע חברות מובילות בחרו ב-TRUSTEE כפתרון לבחינת עובדים נאמנים:

מיוחד ואקסקלוסיבי

Midot TRUSTEE הינו בחינה ממוחשבת ייחודית המאפשרת לבצע הערכה תקופתית של הסיכון הכרוך בהעסקת העובדים הנוכחיים.
פתרונות אחרים עשויים להציע להשתמש בהערכות מתקופת טרום ההעסקה עבור עובדים אשר כבר מועסקים, בעוד TRUSTEE מוסיף מדדים אשר נוצרו לצורכי מטרה זו.

כבוד לאדם

אינו פולשני, פשוט וידידותי למשתמש.
עומד בדרישות החוק.

מודעות היא חצי מהדרך

ביצוע בחינות TRUSTEE תקופתיות מגביר את המודעות של העובדים לחשיבות שהארגון מעניק ליושרתם.
מודעות זו תשפיע באופן חיובי על התרבות הארגונית ותעזור להגן עליו מפני התנהגויות לא רצויות.

מראה מראה שעל הקיר

TRUSTEE מספק זווית ראייה ייחודית לאופן שבו העובדים תופסים את סביבת העבודה שלהם, וזו משמשת בסיס להבנה טובה יותר של חלק מן האתגרים הניצבים בפני הארגון.