מוצרים ושירותים

מניעת הונאה

הונאות פנים ארגוניות – איתור עבריינות תעסוקתית בארגון

לצוות המקצועי של מידות ידע וניסיון רב באיתור עובדים לא אמינים ובטיפול בהונאות פנים ארגוניות.

מידות מניעת הונאה

הפתרון

צוות מניעת ההונאה של חברת מידות מסייע לארגון באחת משתי הסיטואציות הבאות:
• כאשר קיים חשש במחלקה או מחלקות מסוימות בארגון להתנהלות לא תקינה של חלק מהעובדים מבלי לדעת במדויק את מקור ההתנהלות הלא תקינה ואת אופי ההתנהלות המדויק.
• הארגון מעוניין לבצע אחת לתקופה בדיקה פרואקטיבית לאיתור עובדים המתנהלים בצורה לא תקינה ומבצעים הונאה כלפי הארגון במחלקות השונות בארגון.

במקרים אלה, צוות מניעת ההונאה מגיע אל המחלקה הרלוונטית בארגון ומבצע מספר פעולות בסיסיות:
• הכרות עם מאפייני המחלקה ותפקידיה.
• הבנת התועלת הכלכלית לעובד בביצוע פעולות אסורות.
• קבלת נתונים הכרחיים לאיתור גורמים בעיתיים במחלקה.
לאחר קבלת הנתונים, מבצע הצוות בדיקה מעמיקה ויסודית עד לקבלת תוצאה סופית של הגורמים הבעייתיים במחלקה, סוגי הפעילויות הבעייתיות וכמות הנזק המוערכת שנמנעה.

התחקור

בתום הבדיקה ולאחר קבלת הממצאים, נבדקים העובדים הרלוונטיים באמצעות תחקור, בו הם מאומתים עם תוצאות הבדיקות וניתנת להם הזדמנות להסביר את מעשיהם. דו"ח מפורט מוגש על כל עובד שתוחקר, כולל פירוט המעשים המבוצעים על-ידו ועל-ידי עובדים אחרים, הצדקותיו לביצוע המעשים, ונושאים אחרים המועלים על-ידו בעת התחקור. המידע הנשאב מהעובדים המתוחקרים מעלה פעמים רבות מידע על בעיות מהימנות אחרות בארגון, שלעיתים אפילו מנהלי הארגון אינם מכירים, ולא צופים את התכנותם.

המדדים

הבדיקה מותאמת לצרכי הארגון והמחלקה הספציפית וכוללת מספר התייחסויות:

  • אופי העבודה במחלקה.
  • צורת התגמול הכספי במחלקה.
  • המערכות הטכנולוגיות בשימוש המחלקה הרלוונטית.
  • פרצות אפשריות במערכות ובנהלי המחלקה.
  • רמת הפיקוח והאכיפה במחלקה.תועלות

מקצוענות

צוות מיומן שבודק אך ורק התנהלות מהימנותית, ומוסר את תוצאות הבדיקה לאחר תחקור מעמיק ומקצועי ובדיקה כוללת של העבירות הנחשדות.

אוביקטיביות

זווית ראיה אובייקטיבית ונטולת הסחים מקצועיים או אישיים.

מודעות

הבדיקה והתחקור מעלים פעמים רבות נושאים בעייתיים אחרים באותה מחלקה או במחלקות אחרות שהארגון לא היה מודע לקיומם כלל.