מוצרים ושירותים

בדיקת פוליגרף

בדיקת פוליגרף

אמינותו של אדם היא הבסיס להערכת הסביבה כלפיו, הבסיס למעמדו ולכבודו.

מידות בדיקת פוליגרף

למעלה משלושה עשורים מומחי הפוליגרף של מידות, מבית מכון הורוביץ, ממלאים את תפקיד קביעת אמינות דבריו של אדם מתוך מחויבות לאמת, ואחריות לכבודו ולזכויותיו של האדם.

הפתרון

בדיקת הפוליגרף היא לעתים הפתרון היחיד להגיע לחקר האמת בנושאים ספציפיים. על סמך תגובות אלה, הבדיקה בוחנת אם הנבדק ביצע בעבר עבירות, בין אם במקומות עבודה קודמים, או במהלך תפקידיו האחרונים בארגון. הבדיקה נעשית בסביבה נעימה ותוך הקפדה על כבוד הנבדק וזכויותיו.

שימושי הפוליגרף בתחום העסקי

1. טרום העסקה – מתאים במיוחד למועמדים המיועדים למשרות מפתח.
2. בדיקה תקופתית – מתאים במיוחד לעובדים בתפקידים רגישים, לפני קידום או במעבר בין תפקיד לתפקיד.
3. בדיקה ספציפית – נדרש בכדי לבדוק מעורבות של עובדים באירועים הקשורים למעילות והונאות בארגון.

המדדים

נושאי בדיקת הפוליגרף למועמדים מותאמים לדרישות הספציפיות של כל מעסיק, בהתאם להגדרת התפקיד.תועלות

מקצוענות

במידות צוות מומחי פוליגרף מקצועי וותיק.
מטרתנו היא להבטיח שהאמת תתגלה.

כבוד בינאישי

הבדיקות מתבצעות תוך הקפדה על שמירת החוק, אתיקה ומקצועיות.
כל נבדק זוכה לכבוד המגיע לו. חשוב לנו למנוע תחושות לא נעימות ולהפיג חששות מהבדיקה.

אימות מידע

הפוליגרף מסייע באימות עובדות שאינן ניתנות לבדיקה בטכניקות אחרות.
אימות גרסאות.
בדיקה ואימות נתוני רקע ברמת דיוק מרבית.

יעיל במיוחד עבור

ריגול עסקי, מניעת אובדנים, איתור סיכונים.
פתרון מצבים סבוכים ביעילות ובמהירות.