מוצרים ושירותים

ראיון סיום תפקיד

ראיון סיום תפקיד

המידע הטוב ביותר על המתרחש בארגון, נמצא אצל העובדים.

iStock_000008471786-web

עובדים לקראת פרידה מהארגון, הם מקור למידע חשוב שעומד להיעלם. בין אם העובד עוזב מרצונו או בנסיבות של שחרור עובדים, זו הזדמנות מצוינת להקשיב לו, לאסוף את התובנות שלו ולהפוך את הידע האישי לידע ארגוני.
קבלת מידע אודות הארגון מהעובדים עצמם יסייע לשפר תהליכים, לזיהוי חוליות חלשות בארגון, ולהקטנת אובדנים באמצעות גילוי מוקדם.

הפתרון

שיחת סיום תפקיד הינה שיחה המנוהלת עם עובד שעתיד לסיים את העסקתו בארגון בקרוב. המטרה היא לקבל משוב כללי על הארגון, על הצוות ועל המנהל הישיר.
השיחה מנוהלת בהתאם לשאלות מובנות מראש, ובתוספת שאלות ייחודיות שהותאמו לארגון.

הדו"ח

בסיום התשאול, מופק דו"ח פרטני הכולל את המידע שנמסר על-ידי העובד-העוזב, בדגש על ראייתו את הארגון באופן כללי כולל התייחסות להתנהלות הארגון, למקומות לשיפור ולאיתור פרצות.
הדו"ח אישי וממוחשב, וכולל הן את השאלות והן את התשובות.
אחת לתקופה, ימסר גם דוח תקופתי וכמותי, מוכן לנוחיותכם להצגה בפני הנהלת החברה, המציג מגמות ושינויים, המלצות לבדיקה, זאת על-פי חיתוכים רלוונטיים לצרכי הארגון (תפקיד/מחלקה).

המדדים

  • התנהלות ארגונית
  • ליקויים ומקומות לשיפור
  • פרצות באבטחה הארגונית (הן אבטחה פיסית והן אבטחת מידע)תועלות

פתיחות

נקודת הפרידה מהארגון היא נקודה בה העובד על-פי רב מעוניין לשתף, להשאיר רושם טוב אחרון, לסייע, ומשום כך – לספר ולשתף על מוקדי חולשה הידועים לו בארגון.
מקור ראשון: קבלו מידע אמיתי ואותנטי שניתן מהעובדים עצמם.

מודעות

היו מיודעים על סיבות לעזיבת העובדים שעלו במהלך השיחות.

הפנמה

עברו מאוסף סיכומים של שיחות אישיות, לקבלת תובנות ארגוניות.

מניעה

עבירות הונאה בארגונים מתגלות בעיקר באמצעות מידע שנמסר על-ידי ציבור העובדים.
אתרו התנהגות לא נאותה בארגון ונקטו באמצעים כדי למנוע אותן בעתיד.