מוצרים ושירותים

תחקיר מהימנות תעסוקתית

ראיון תחקירי להערכת אמינות – תשאול מהימנות תעסוקתית

"דברים שרואים מכאן, לא רואים משם." – יענקלה רוטבליט

מידות תחקיר מהימנות

לצוות המקצועי של מידות ידע וניסיון רב בטכניקות תשאול עובדים. טכניקות אלה מיועדות לזיהוי מקדים של סיכון פוטנציאלי.

הפתרון

תשאול מהימנות תעסוקתית הינו שיחה פרונטאלית הנערכת עם המועמד במטרה לבחון את מידת היושרה התעסוקתית שלו. בשיחה נעימה ומקצועית נאספים פרטים אישיים ונתונים כלליים אודות עברו של המועמד, וכן מאפיינים התנהגותיים אודותיו. ניתן להשתמש בראיון זה גם ככלי מקדים לבדיקת נוספות, כגון: - פוליגרף, התשאול יסייע במיקוד הנושאים שישולבו בבדיקה - שיחת ממליצים, התשאול יציף נושאים שכדאי לאמת אל מול מעסיקים קודמים.

הדו"ח

בתום התשאול מתקיים תהליך אינטגרציית נתונים, ומופק דו"ח מפורט הכולל התייחסות למידע שנמסר ונאסף, וכן הערכה מסכמת לגבי רמת הסיכון הפוטנציאלי של המועמד בהתאם לתפקיד המיועד.

המדדים

התחקיר בודק אלמנטים רבים באשר לעברו של הנבדק, כגון:

  • מקומות עבודה קודמים
  • השכלה
  • התנהגויות סיכון (סמים, הימורים, אלכוהול, חובות, עבר פלילי ועוד)
  • העמקה בנושאים הנבדקים במבדק IntegriTESTתועלות

זוית ראיה רחבה ומלאה יותר על המועמד

מתשאל מקצועי ואובייקטיבי, נטול דעות מוקדמות, מראיין את המועמד ומוסר את התרשמותו.
התשאול מהווה העמקה לנושאים הנבדקים במבחן הממוחשב.

אימות עם מקורות נוספים

המידע שעולה מהראיון התחקירי מאומת במקורות נוספים העומדים לרשות אנשי המקצוע, וכך מופק דוח עובדתי הניזון ממקורות חיצוניים ובלתי תלויים, המותרים על פי חוק.