סטאביליטסט - מחשבון החזר על השקעה

עזיבה מוקדמת מרצון

עזיבה מוקדמת מרצון מתייחסת כאן לעובדים שעוזבים את מקום עבודתם החדש במהלך 90 הימים הראשונים. זהו ללא ספק הביטוי היקר ביותר של תחלופה עבור הארגון, כיוון שלעובדים אלו כמעט ולא היתה הזדמנות להיות פרודוקטיביים. לפיכך, במקרים אלה, עלויות הגיוס, ההדרכה, והשכר ההתחלתי יכולים להיחשב כהוצאות מבוזבזות עבור הארגון. אך מה גובה העלויות של תופעה זו עבור הארגון שלך? ולמה ניתן לצפות בעקבות שימוש בכלי קדם-תעסוקתי שנועד לצמצם עזיבה מוקדמת מרצון? המחשבון הבא יסייע לך לגלות זאת.

אנא הזינו את המדדים הרלוונטים מטה בכדי לחשב את ההחזר על ההשקעה הפוטנציאלית של שימוש במבדק במטרה לצמצם מקרים של עזיבה מוקדמת מרצון, וצרו עימנו קשר לפרטים נוספים.עלויות של עזיבה מוקדמת מרצון

לתשומת הלב: החישובים מוצגים בדולרים $.

מספר העובדים בשנה שעזבו תוך 90 יום:

1,0000


עלויות הדרכה לעובד חדש:

$5,0000


עלויות גיוס לעובד:

$10,0000


משכורת חודשית התחלתית לעובד:

$10,0000


מספר המועמדים בשנה:

20,0000


עלות מבדק:

$1500
צמצום צפוי בתחלופה


צמצום צפוי

100%0


			var opts = {
			 lines: 12, // The number of lines to draw
			 angle: 7, // The length of each line
			 lineWidth: 5, // The line thickness
			 pointer: {
				length: 10, // The radius of the inner circle
				strokeWidth: 0, // The rotation offset
				color: '#000000' // Fill color
			 },
			 limitMax: 'false',  // If true, the pointer will not go past the end of the gauge
			 colorStart: '0',  // Colors
			 colorStop: '0',  // just experiment with them
			 strokeColor: '0',  // to see which ones work best for you
			 generateGradient: true
			};
			var target = document.getElementById('foo'); // your canvas element
			var gauge = new Gauge(target).setOptions(opts); // create sexy gauge!
			gauge.maxValue = 42000000; // set max gauge value