מוצרים ושירותים

StabiliTEST

"StabiliTEST" –שאלון עזיבה מוקדמת מרצון

"גיוס עובדים הוא רק ההתחלה ביצירת כוח עבודה איתן. אחר כך צריך לשמר אותם" The Wall Street Journal

Stabilitest_Midot_En 4

הפתרון

StabiliTEST הוא שאלון טרום העסקה המיועד לחזות התפטרות מוקדמת (תוך שישה חודשים) בקרב מועמדים לעבודה. Midot StabiliTEST מבוסס על ההבנה שניתן לנבא ולמדוד את מרבית הסיבות בגינן מועמדים ועובדים מתפטרים מתפקידם לאחר תקופה קצרה. המדדים כוללים: עמדות ראשוניות כלפי התפקיד, התנהגות קודמת בעבודה ומאפייני אישיות ספציפיים. עד היום, רוב הכלים התמקדו בניבוי התפטרות בקרב עובדים מועסקים. אולם ה- StabiliTEST מציע גישה חדשה לחיזוי התפטרות בקרב מועמדים לתפקיד עוד טרם העסקתם בפועל.

הדו"ח

המגייס יקבל את הדוח המלא אל כתובת האימייל שלו.

מדדים

StabiliTEST מספק ציון מסכם אחד של יציבות תעסוקתית, וכן ארבעה תתי סולמות נוספים:

1. תפקוד בעבר: התנהגויות רלוונטיות בעבודה כגון: העדרויות, תקופות תחלופה מוקדמות, התנהגות חיפוש עבודה ומחויבות קודמת לעבודה.

2. מאפיינים אישיותיים: מחוייבות להשלמת משימות והתחייבויות, החלטיות בעבודה, בטחון עצמי להצלחה בתפקיד.

3. רצון לתפקיד: תפיסת התפקיד כהזדמנות טובה ומעניינת לעומת אלטרנטיבות העסקה אחרות ורמת ההתאמה הכללית לתפקיד.

4. כוונה להישאר: כוונה להמשיך לחפש עבודות אחרות לאחר העסקה, ותכנון פוטנציאלי להישאר בארגון לטווח ארוך.תכונות ויתרונות:

צמצמו תחלופת עובדים - חסכו בכסף

○ חסכו כסף ומשאבים - שמרו על ההשקעה שלכם על ידי גיוס כח אדם בעל פוטנציאל התמדה גבוה יותר.
○ דעו מראש מהם הסיכונים לתחלופה לפני שאתם משקיעים זמן וכסף בגיוס ובהכשרה.

תוצאות מהירות

○ תוך מספר דקות תהיה לכם אינדיקציה מהימנה לגבי הפוטנציאל של המועמד לעזוב את החברה בחודשים הראשונים.

חדשנות לשירותכם

○ למרות שמחקרים רבים חקרו תחלופה מרצון בקרב עובדים מועסקים, מספר מועט של מחקרים חקר את הגורמים המאפשרים חיזוי של תחלופה בקרב מועמדים לעבודה.