מוצרים ושירותים

שירותים נוספים

שירותים מתקדמים ושירותים משלימים

מחקרי תוקף ארגוניים

למדידת תרומת מבדקי מידות לשיפור ביצועי עובדים וצמצום התנהגות לא נאותה בארגונכם.

ניתוח ROI

תהליך המאפשר חישוב ההחזר על ההשקעה בשימוש בשירותי מידות בארגונכם, ולסיוע בהצגת הכדאיות הפיננסית.

ניתוח אי-אפליה

תהליך שנועד להבטיח את הוגנות הכלים שלנו באופן שימושם בארגונכם, בהתבסס על סטנדרטים בינלאומיים למניעת אפליה של קבוצות מיעוט.

התאמת נורמות ארגוניות

תהליך המתאים את ציוני הנבדקים לפי רמת העובדים ו/או המועמדים והסטנדרטים במקצועיים בארגונכם.

ייעוץ מקצועי

לספק תמיכה וייעוץ מעמיק בקבלת החלטות באשר למועמדים או לבעלי תפקידים ספציפיים בארגונכם, על-ידי מומחי מידות, בעלי נסיון רב בפסיכולוגיה תעסוקתית, קרימינולוגיה, תשאול וסינון בטחוני. בנוסף, נשמח לייעץ לארגונכם בכל הקשור לשיטות מיון והערכת עובדים, סביבת העבודה והתנאים, כל זאת ועוד בכדי להבטיח עובדים חיוניים בעלי רמת יושרה נאותה.

סקר סיכונים ארגוני

סקר מקיף הנעשה עבור הארגון ובהתאמה לו. בתהליך העבודה מומחי מידות מנתחים את מידת המהימנות והסיכונים בראייה ארגונית כוללת, לאחר שבדקו לעומק, לאורך ולרוחב, את כלל המחלקות והתפקידים שבארגון, ותוך התאמת כלי הבדיקה באופן אופטימלי לתפקידים שהוגדרו מראש (בעלי פוטנציאל סיכון גבוה). ניתן לבצע סקר זה באופן גורף, או תוך התמקדות על מחלקות/תפקידים ספציפיים לגביהם התעורר חשד.

הרצאות והדרכות בתחום המהימנות התעסוקתית

חברת מידות מציעה ללקוחותיה הרצאות, והדרכות פנים-ארגוניות בתחום ניהול מהימנות ארגוני, וכן השתלמויות מקצועיות בתחום תחקור יושרה תעסוקתית. בואו ללמוד כיצד לעשות זאת בעצמכם! ככל שתפנימו יותר ויותר פעולות למניעת הונאה והתנהגויות לא אתיות, כך תפחיתו את הסיכון להיפגע.

קצין בטיחות ומהימנות חיצוני

קיימת אפשרות להיעזר בעובד מטעם מידות (בתנאי מיקור חוץ), אשר יהיה אחראי על ניהול המהימנות בארגון על כל היבטיו.