ברינקס: מחקר חיצוני ובלתי תלוי אודות תוקף מבדק מידות

ברינקס ישראל נוסדה בשנת 1965 והינה החברה המובילה בתחומה בארץ. כחברה מובילה בתחום, רואה ברינקס ביושר ובמהימנות של עובדיה כערך ראשון במעלה.

תחום האבטחה בכלל והטיפול בכספים בפרט דורשים עובדים בעלי מהימנות ואמינות גבוהים במיוחד. בשל הרגישות, מנהיגה החברה סטנדרטים מחמירים וקפדנים בכל שלבי המיון והקליטה של עובדים חדשים. תהליך המיון הנו מפורט ושיטתי ומושתת על פי קריטריונים מובהקים. הקריטריונים למעבר משלב לשלב נקבעים על פי מאפייני העיסוק ורקע נדרש.

החל משנת 2002 משלבת החברה את מידות כחלק ממערך המיון של עובדים חדשים.

ממצאי מידות מסננים מועמדים בעלי פוטנציאל סיכוני בביצוע חריגות נוהליות ועבירות תעסוקתיות. בנוסף, מידע המתקבל ממבדק מידות, משמש כדגשים וזיהוי של נושאים המחייבים העמקה ובדיקה נוספת.

"מצאנו התאמה של כ 92% בין ממצאי מידות לממצאי בדיקות הפוליגרף שאנו עורכים לאותם המועמדים" אומר מר יוסי רחמים, מנהל המוקד. "הגענו למסקנה כי מועמדים הנכשלים במידות, לא ימשיכו לשלבי המיון הבאים ובכך מושג חסכון משמעותי בעלויות המיון תוך כדי שיפור באיכות כוח האדם המגויס".

מבדקי מידות נערכים במרכזי הגיוס האזוריים ובכך מושגת סטנדרטיזציה בהליך המיון וברמת המגויסים. מערכת מידות והתשתית הטכנולוגית שלה, מאפשרת להנהלה המרכזית ניהול מבוזר של המיון בסניפים תוך בקרה, הכוונה וגיבוי מקצועי שוטף בזמן אמת.

"התשתית הטכנולוגית של מערכת מידות ויישומה על פלטפורמת האינטרנט, אפשרו לנו להטמיע במהירות ובקלות את המערכת בארגון כולו. המלצנו על המערכת גם בפני חברות עמם אנו מנהלים קשרים עסקיים" מר יוסף סיאג, סמנכ"ל ברינקס ישראל.