התנהגות אגרסיבית במקום העבודה

ארגונים עסקיים בעולם חווים גידול בתופעה של התנהגות תוקפנית במקום העבודה. תוקפנות בעבודה עלולה לפגוע בכל בעלי העניין בארגון: עובדים, הנהלה, ספקים ולקוחות. בסופו של דבר, תופעה זו עלולה לגרום נזק לארגון, המתבטא בחוסר תפקוד, עוינות בין חטיבות, כוונות עזיבה ועוד.

ובכן, תרבות תוקפנית והתעמרות מצד מנהלים ועמיתים יוצרות אקלים ארגוני קשה ואגרסיבי, ומפתיע לראות בסקר שנערך לאחרונה ע"י צוות חוקרים מאוניברסיטת חיפה, כי חוויות אלימות נפוצות למדי בקרב עובדים ישראלים. למשל, כמחצית מהעובדים דיווחו כי אנשי הארגון מתעמתים מילולית אחד עם השני (55%), וכשליש סופגים עלבונות מצד עמיתיהם (35%). איומים נמצאו פחות שכיחים, אך עדיין ברמה לא מבוטלת (14%), ואף דווח על עימותים פיזיים (4%).

למרבה הצער, נדמה כי תוקפנות בעבודה הפכה לדבר שבשגרה בישראל ובעקבותיה כנראה השלכות שליליות. למשל, נמצא בסקר כי עובדים החשופים להתנהגות תוקפנית הינם פחות שבעי רצון, פחות משקיעים בעבודה ומביעים יותר כוונות לעזוב את מקום עבודתם.

מכאן, רצוי כי ארגונים יהיו ערים לתופעה זו וכן שינקטו צעדים פעילים בכדי למזער את התופעה ככל שניתן.