מבחני יושרה תעסוקתיים בישראל: מחקר תוקף

תועלת השימוש במבחני יושרה טרום תעסוקתיים נחקרה רבות בעשורים האחרונים בארצות הברית ובאירופה. בישראל נפוץ השימוש במבחני יושרה, ואולם מחקרים מעטים בלבד בדקו את תוקפם. המחקר הנוכחי היה מחקר מעבדה שהתבסס על נתונים של 201 סטודנטים ישראלים בעלי ניסיון בעבודה. מחקרם של ד"ר סול פיין, פרופ' ברוך נבו ומירב חמי בחן את התוקף של מבחן יושרה אל מול שלושה קריטריונים של התנהגות בלתי נאותה בעבודה:

(1) דיווח עצמי על מעורבות קודמת בהתנהגויות בלתי נאותות בעבודה;

(2) דיווח עצמי על פיטורין ממקומות עבודה קודמים;

(3) תוצאות התנהגותיות של סימולציה שבה ניתנה לנבחנים אפשרות לגנוב סכום כסף מוגדר.

הממצאים הראו מתאמים מובהקים סטטיסטית בין מבחן היושרה לבין התנהגויות לא נאותות בעבודה בעבר (29.-), פיטורים קודמים (18.-) ותרחיש של סימולציית הגנֵבה (20.-). בנוסף, מבחן היושרה לא העלה הבדל או הטיה בתוצאות בשל הבדלי מגדר וארץ לידה.

מחקר זה תומך אפוא בממצאי ספרות המחקר מחו"ל, ומחזק את הטענה בדבר תועלת השימוש במבחני יושרה למטרת מיון והערכת עובדים בישראל.

המאמר פורסם בכתב-העת האקדמי "מגמות" באוגוסט 2014.

למאמר המלא