StabiliTEST – שאלון חדש מבית מידות!

 מידות סטביליטסט

תחלופת עובדים עלולה להוביל להפסדים פיננסיים משמעותיים המוערכים לרוב בכמחצית ממשכורת שנתית, ועד משכורת שנתית מלאה לכל תקרית. נזקים אלו משמעותיים יותר במקרים בהם העובדים עוזבים כ-3 עד 6 חודשים לאחר העסקתם, ומקורם בעיקר בעלויות הנובעות מ: גיוס, הכשרה, אובדן תפוקה ופיצויים.

בימים אלה, מידות משיקה שאלון חדש, ה:StabiliTEST.  זהו שאלון טרום העסקה המיועד לחזות התפטרות מוקדמת (תוך שישה חודשים) בקרב מועמדים לעבודה.

 StabiliTEST מבוסס על ההבנה שניתן לנבא ולמדוד את מרבית הסיבות בגינן מועמדים ועובדים מתפטרים מתפקידם לאחר תקופה קצרה. המדדים כוללים: עמדות ראשוניות כלפי התפקיד, התנהגות קודמת בעבודה ומאפייני אישיות ספציפיים. עד היום, רוב הכלים הקיימים בעולם התמקדו בניבוי התפטרות בקרב עובדים מועסקים. אולם ה- StabiliTEST מציע גישה חדשה לחיזוי התפטרות בקרב מועמדים לתפקיד עוד טרם העסקתם בפועל.

אנו מזמינים אתכם לקרוא עוד על סטביליטסט.

מחשבון חינמי לחישוב החזר השקעה

ארגונים עשויים לבחור להיעזר בכלים ובתהליכים שונים על מנת להפחית את מידת התחלופה המוקדמת מרצון, כגון: שאלוני טרום-העסקה, תיאור תפקיד מפורט, וראיון מובנה שיבטיחו התאמה של המועמד לתפקיד, ושל התפקיד למועמד, ולהבטיח שהציפיות של העובד החדש ראליות.

מידות שמחה להציג את המחשבון להחזר השקעה (ROI) פרי פיתוחה, להערכת הנזקים הארגונים בשל תחלופה מוקדמת מרצון תוך 3 חודשים מרגע הגיוס, ולחישוב הפוטנציאל של החסכון הכספי כתוצאה משימוש בכלים להפתחת תחלופה מוקדמת, כגון ה StabiliTEST.

כל שעליכם לעשות הוא למלא 6 פרמטרים כדי לראות מהם הנזקים אצלכם בארגון (עלויות גיוס, הדרכה ומשכורות). או אז המחשבון יציג את ההחזר על ההשקעה שבשימוש בשאלון. התוצאה מוצגת ב % או ב $.

סביר להניח שתהיו מופתעים מהעלויות שביכולתכם לחסוך לארגון!