‫מניעת הונאות פנים ארגוניות – איתור עבריינות תעסוקתית בארגון‬ ‫ניהול סיכונים ומניעת הונאה הינם מרכיבים קריטיים להבטחת חוסן ארגוני, ומצריכים‬ ‫מעורבותם של מומחים מקצועיים בתחום.‬ ‫מנהלים מקצועיים בארגון מתקשים פעמים רבות לאתר את המקור לכשלי מהימנות בשל מגוון סיבות אובייקטיביות, ועל‬ ‫כן נדרש גורם חיצוני בלתי תלוי שיאתר את המקור לכשלי מהימנות בשל מגוון גורמים הבעייתיים.‬ ‫מדדים‬ ‫הבדיקה מותאמת לצרכי הארגון והמחלקה הספציפית, וכוללת מספר התייחסויות:‬ ‫ אופי העבודה במחלקה‬ ‫•‬ ‫ צורת התגמול הכספי במחלקה‬ ‫•‬ ‫ המערכות הטכנולוגיות שבשימוש המחלקה הרלוונטית‬ ‫•‬ ‫ פרצות אפשריות במערכות, בנהלי המחלקה ובתהליכים המתקיימים בה‬ ‫•‬ ‫ רמת הפיקוח והאכיפה במחלקה‬ ‫•‬ ‫מספר מאפיינים‬ ‫משך הבדיקה: משתנה בהתאם ללקוח ולצרכיו‬ ‫מיקום: מרבית העבודה נעשית בבית הלקוח, חלק קטן נעשה במשרדי חברת מידות‬ ‫דיווח תוצאות: עד שבוע מסיום איסוף המידע בחברה‬ ‫הונאות פנים ארגוניות‬ ‫בזמן העסקה‬ ‫בארגון‬ ‫צוות מניעת ההונאה של חברת מידות מסייע לארגון באחת משתי הסיטואציות הבאות:‬ ‫ כאשר קיים חשש בארגון להתנהלות לא נאותה‬ ‫•‬ ‫ כאשר הארגון מעוניין לבצע אחת לתקופה בדיקה פרואקטיבית לאיתור התנהלות לא נאותה‬ ‫•‬