‫‪Ensuring Personnel Integrity‬‬ ‫כמי שמובילה את תחום המהימנות ברחבי העולם, מידות היא‬ ‫השותפה האופטימלית להבטחת יושרה תעסוקתית גם עבורך‬ ‫טלפון: 1111-616-30‬ ‫מייל: ‪support@midot.co.il‬‬ ‫מידות ישראל‬ ‫‪www.midot.co.il‬‬