‫מוצרים ושירותים‬ ‫פתרונות להערכת פוטנציאל הסיכון ההתנהגותי בהיבטי מהימנות ויציבות תעסוקתית, עבור העוסקים במיון‬ ‫עובדים ובהערכתם‬ ‫טרום תעסוקה‬ ‫מבדק מהימנות ממוחשב עבור מועמדים, לצורך הערכת פוטנציאל הסיכון לביצוע עבירות תעסוקתיות.‬ ‫מבדק ‪IntegriTEST‬‬ ‫תשאול מהימנות תעסוקתית הנערך עם המועמד במטרה לבחון את מידת היושרה התעסוקתית שלו.‬ ‫ראיון תחקירי להערכת אמינות‬ ‫בדיקת פוליגרף‬ ‫הבדיקה מסייעץ באימות קורות חיים, זיהוי גורמי סיכון, חשד לריגול תעשייתי, ביצוע עבירות במקומות עבודה‬ ‫קודמים, או במהלך תפקידים שונים בארגון.‬ ‫פתרונות להערכת פוטנציאל סיכון תקופתי לביצוע התנהגויות שאינן הולמות, בקרב העובדים הנוכחיים‬ ‫מבדק מהימנות ממוחשב המאפשר הערכת מהימנות תקופתית לעובדים קיימים.‬ ‫בזמן העסקה בארגון‬ ‫מבדק ‪TRUSTEE‬‬ ‫שיחה המנוהלת עם עובד שעתיד לסיים את העסקתו בארגון, במטרה לקבל משוב שתכליתו זיהוי פערים.‬ ‫ראיון סיום תפקיד‬ ‫תהליך ביקורת תחקירי כולל המתאים כפתרון בעת חשד לאירוע / עבירה, משלב זיהוי הבעיה במלואה ועד לממצאים‬ ‫ולהמלצות לטיפול.‬ ‫מניעת הונאות פנים ארגוניות‬ ‫פתרונות בהתאמה אישית, עריכת מחקרים משותפים ושירותים מקצועיים מותאמי לקוח‬ ‫שירותים משלימים‬ ‫מידות מציעה מגוון הדרכות וימי עיון על עולם האמת והשקר, זיהוי שקרים וסדנאות תחקור ותשאול.‬ ‫הדרכות וימי עיון בהתאמה מיוחדת לצרכים שלכם‬