‫מבדק ‪TRUSTEE‬‬ ‫יושרה תעסוקתית נובעת מערכים אישיים, מנסיבות חיים,‬ ‫ומהתנאים הארגוניים בהם מועסקים העובדים.‬ ‫התנהגויות לא נאותות מושפעות לא רק מיושרו וערכיו האישיים של העובד, אלא גם מגורמים נסיבתיים בסביבת העבודה,‬ ‫לדוגמא: רמת סיפוק העובד, ואמצעי הפיקוח בארגון. בנוסף לכך, גורמים אלו עשויים להשתנות לאורך תקופת העסקתו‬ ‫של העובד.‬ ‫אנו ממליצים להשתמש ב-‪ TRUSTEE‬עבור:‬ ‫ הערכות עובדים תקופתיות‬ ‫•‬ ‫ הערכות לפני קידום או שינוי תפקיד‬ ‫•‬ ‫ הערכות אישיות לאחר תקריות רלוונטיות‬ ‫•‬ ‫מספר מאפיינים‬ ‫משך המבחן: כ-03 דקות‬ ‫מספר פריטים: 061 פריטים‬ ‫מיקום: במשרדי מידות או בבית הלקוח‬ ‫דיווח: עד יום עסקים ממועד ביצוע הבדיקה‬ ‫מבדק ‪TRUSTEE‬‬ ‫‪ TRUSTEE‬עושה שימוש במדדים של ‪ IntegriTEST‬בכדי להעריך את היושר האישי של העובד,‬ ‫ומוסיף אותו לציון הכללי:‬ ‫מדדים אישיים:‬ ‫ אמינות בדיווח‬ ‫•‬ ‫ם‬ ‫נ‬ ‫ גניבה‬ ‫•‬ ‫ים‬ ‫אר‬ ‫ נורמות‬ ‫•‬ ‫ שוחד‬ ‫•‬ ‫ סובלנות שירותית‬ ‫•‬ ‫ שימוש בסמים בעבודה‬ ‫•‬ ‫מחויבות ארגונית:‬ ‫ שביעות רצון‬ ‫•‬ ‫ בטיחות בעבודה‬ ‫•‬ ‫ צדק ארגוני‬ ‫•‬ ‫ הזדהות עם הארגון‬ ‫•‬ ‫נ ס י ב ות‬ ‫מודעות אבטחתית:‬ ‫ נורמות ארגוניות‬ ‫•‬ ‫א י ש י ות‬ ‫ בקרה ואכיפה‬ ‫•‬ ‫ ענישה‬ ‫•‬ ‫מדדים‬ ‫בות‬ ‫ס י וניות‬ ‫ג‬ ‫בזמן העסקה‬ ‫בארגון‬ ‫‪ TRUSTEE‬של מידות הינו כלי המאפשר הערכת יושרה תקופתית של העובד לכל אורך מחזור העסקתו.‬ ‫ע‬ ‫א י רכי‬ ‫שי‬