‫ראיון סיום תפקיד‬ ‫המידע הטוב ביותר על המתרחש בארגון, נמצא אצל העובדים.‬ ‫עובדים לקראת פרידה מהארגון, הם מקור למידע חשוב שעומד להיעלם. בין אם העובד עוזב מרצונו או בנסיבות של‬ ‫שחרור עובדים, זו הזדמנות מצוינת להקשיב לו, לאסוף את התובנות שלו ולהפוך את הידע האישי לידע ארגוני.‬ ‫בזמן העסקה‬ ‫בארגון‬ ‫קבלת מידע אודות הארגון מהעובדים עצמם יסייע לשיפור תהליכים, לזיהוי חוליות חלשות בארגון, ולהקטנת אובדנים‬ ‫באמצעות גילוי מוקדם.‬ ‫שיחת סיום תפקיד הינה שיחה המנוהלת עם עובד שעתיד לסיים את העסקתו בארגון בקרוב. המטרה היא‬ ‫לקבל משוב כללי על הארגון, על הצוות ועל המנהל הישיר.‬ ‫השיחה מנוהלת בהתאם לשאלות מובנות מראש, ובתוספת שאלות ייחודיות שהותאמו לארגון.‬ ‫מדדים‬ ‫ התנהלות ארגונית‬ ‫•‬ ‫ ליקויים ומקומות לשיפור‬ ‫•‬ ‫ פרצות באבטחה הארגונית‬ ‫•‬ ‫(הן אבטחה פיסית והן אבטחת מידע)‬ ‫ראיון סיום תפקיד‬ ‫מספר מאפיינים‬ ‫משך הראיון: 03 דקות (ראיון קצר), 06 דקות (ראיון עומק)‬ ‫מספר פריטים: בהתאם לדרישות הלקוח‬ ‫מיקום: במשרדי הלקוח‬ ‫דיווח: עד שלושה ימי עסקים ממועד ביצוע הראיון‬