מוניקה אלקובי - מידות

מוניקה אלקובי

מנהלת מכירות