Diebold Nixdorf – מידות

TRUSTEE & IntegriTEST של מידות

תאור מקרה – Diebold Nixdorf

Diebold Nixdorf הוא תאגיד אמריקאי שמספק פתרונות להפקה, מכירה, התקנה ותיקונים עבור מערכות עסקה אוטומטיות (כגון כספומטים ומסופי תשלום בעמדות מכירה), מוצרי בטיחות פיזיים ואלקטרוניים (כגון כספות ומערכות לעיבוד מטבעות זרים), תוכנות ושירותים מקצועיים הקשורים לשווקים גלובליים, פיננסיים ומסחריים.

האתגר

לאור הצורך המתמיד בשיפור תהליכי העבודה וחיזוק מידת האבטחה שלנו בתוך החברה וגם עבור לקוחותינו, השקענו רבות בפיתוח תהליכי מיון עובדים בסטנדרט גבוה ביותר במהלך ארבע השנים האחרונות. לשם כך בחרנו בשירותיה של חברת מידות.

הפתרון

במשך התקופה הזו, ביצענו למעלה מ-10,000 בדיקות ב-10 מדינות שונות, באמצעות מבדקי IntegriTEST ו-TRUSTEE . יישמנו תהליך סינון מקיף יותר, שגרם למועמדינו להבין שלהיבחר לעבוד אצלנו אינו דבר מובן מאליו. תהליך הקבלה שלנו לעבודה כולל תהליך סינון שבודק את האתיקה ושמירה על נהלים וכללים – תכונות שבעינינו הן חיוניות לכל עובד. על המועמדים המעוניינים לעבוד אצלנו לדעת על ההתחייבות הזו לפני, במהלך ובעיקר לאחר תהליך הגיוס.

הקמנו סביבת עבודה קפדנית על  פי אותו העיקרון, העומדת בקו אחד עם המדיניות, הנהלים וכללי האתיקה המצופה מעובדינו מרגע קבלתם לעבוד בחברה. כאשר אנשים מודעים לחשיבות של הסוגיות הללו, בשלב מוקדם בתהליך הגיוס או בשלב הקידום, קל יותר עבורם לעמוד בהליכי האתיקה, הגנת המידע ומניעת ההונאה וניגוד האינטרסים שאנחנו מלמדים.

לקוחותינו עוברים כיום שינויים על מנת לעמוד בדרישות הדיגיטליות של לקוחותיהם. על כן, חשוב שגם החברה שלנו תהיה מוכנה לענות על אתגר זה ולספק את צרכיהם של לקוחותינו בסביבה בטוחה לחלוטין. סיוע בשיפור חוויית הלקוח שלנו משמעו שגם עובדינו עצמם מוכנים וערוכים לעמוד ביעד הזה.

Carlos Guerra, VP Human Resources LATAM ,May 2019

"במשך התקופה הזו, ביצענו למעלה מ-10,000 בדיקות ב-10 מדינות שונות, באמצעות מבדקי IntegriTEST ו-TRUSTEE. יישמנו תהליך סינון מקיף יותר, שגרם למועמדינו להבין שלהיבחר לעבוד אצלנו אינו דבר מובן מאליו. תהליך הקבלה שלנו כולל סינון שבודק את האתיקה ושמירה על נהלים וכללים – תכונות שבעינינו הן חיוניות לכל עובד. על המועמדים המעוניינים לעבוד אצלנו לדעת על ההתחייבות הזו לפני, במהלך ובעיקר לאחר תהליך הגיוס".

התוצאות

השגנו מספר יעדים בעזרת הכלים של חברת מידות:

  • החלטנו והוכחנו שאתיקה, עמידה במדיניות ובנהלים ושקיפות הן תכונות מהותיות בעבודתנו.
  • גם כשהיו תקריות מעטות של התנהגות לא נאותה מצד עובדינו, הצלחנו להפחית באופן משמעותי את היקף התלונות, ההתנגדויות והקונפליקטים הפנימיים.
  • רוח היושר והעמידה בכללים נוכחת תמיד בשפה היומיומית של עובדינו.
  • כשהלקוחות שלנו מבצעים על חברתנו בקרות רשמיות, הם מאשרים כי תקפות הכלים של חברת מידות תואמים את הסטנדרטים שלהם.

לסיכום

העובדה שהוספנו אמצעי סינון ומיון נוספים לאלו שהיו קיימים מלכתחילה מאפשרת לנו לטעון כי אנחנו חברה בטוחה יותר, הן עבור לקוחותינו והן עבור עצמנו.

דילוג לתוכן