הונאות פנים ארגוניות – מידות

הונאות פנים ארגוניות

איתור עבריינות תעסוקתית בארגון

לצוות המקצועי של מידות ידע וניסיון רב באיתור עובדים לא אמינים ובטיפול בהונאות פנים ארגוניות.

מגוון עבירות ההונאה הפנים ארגוניות הוא עצום. אופי העבירה משתנה מארגון לארגון על פי סוג העבודה, מידת הפיקוח, הבקרה והאווירה הארגונית. מטרת ההונאות הפנים ארגוניות, היא בדרך כלל זהה: רווח אישי כלכלי.
מנהלים מקצועיים בארגון מתקשים פעמים רבות לאתר את המוקדים הבעייתיים ממגוון סיבות אובייקטיביות, ועל כן נדרש גורם חיצוני בלתי תלוי שיבדוק את הנתונים בצורה אובייקטיבית ויטפל בגורמים הבעייתיים.

בתום הבדיקה המקיפה ולאחר סקירת הממצאים, נבדקים העובדים הרלוונטיים באמצעות תחקור, בו הם מאומתים עם תוצאות הבדיקות תוך מתן אפשרות למסירת גירסה. דו"ח מפורט מוגש על כל עובד שתוחקר, כולל פירוט המעשים המבוצעים על ידו ועל ידי עובדים אחרים, הצדקותיו לביצוע המעשים ונושאים אחרים המועלים על ידו בעת התחקור. המידע הנשאב מהעובדים המתוחקרים מעלה פעמים רבות מידע על בעיות מהימנות אחרות בארגון, שלעתים אפילו מנהלי הארגון אינם מכירים, ולא צופים את התרחשותם.

מפרט

אופן הבדיקה:
ביקורת פנימית אצל הלקוח

רלוונטי ל:
כל התפקידים, בכל הדרגים

משך הבדיקה:
משתנה בהתאם ללקוח ולצרכיו

תוצר:
דו"ח המפרט מטרות הבדיקה, תהליכי העבודה ומסקנות

מתאים ל:
כל התפקידים, בכל הדרגים

צוות מניעת ההונאה של חברת מידות מסייע לארגון באחת משתי הסיטואציות הבאות:

  • כאשר קיים חשש במחלקה או מחלקות מסוימות בארגון להתנהלות לא תקינה של חלק מהעובדים מבלי לדעת במדויק את מקור ההתנהלות הלא תקינה ואת אופי ההתנהלות המדויק.
  • הארגון מעוניין לבצע אחת לתקופה בדיקה פרואקטיבית לאיתור עובדים המתנהלים בצורה לא תקינה ומבצעים הונאה כלפי הארגון במחלקות השונות בארגון.

במקרים אלה, צוות מניעת ההונאה מגיע אל המחלקה הרלוונטית בארגון ומבצע מספר פעולות בסיסיות:

  • הכרות עם מאפייני המחלקה ותפקידיה.
  • הבנת התועלת הכלכלית לעובד בביצוע פעולות אסורות.
  • קבלת נתונים הכרחיים לאיתור גורמים בעיתיים במחלקה.

לאחר קבלת הנתונים, מבצע הצוות בדיקה מעמיקה ויסודית עד לקבלת תוצאה סופית של הגורמים הבעייתיים במחלקה, סוגי הפעילויות הבעייתיות וכמות הנזק המוערכת שנמנעה.

קראו עוד

ראיון מהימנות פרונטלי – תחקיר

שיחה פרונטלית עם המועמד/ת להעסקה במטרה לבחון יושרה תעסוקתית

 

קראו עוד

IntegriTEST

מבדק המודד יושרה והתנהגויות לא נאותות בקרב מועמדים לעבודה

 

 

דילוג לתוכן