מידות – שילד

תהליך אבחון לאוכלוסיית המטפלים בחסרי ישע כולל סייעות, גננות, מטפלים ומטפלות בקשישים ובעלי מוגבלויות.

לשמור על היקר לנו מכל

הארועים המזעזעים שנחשפים בתקשורת מעת לעת בלתי נתפסים. אלימות המופנית כנגד חסרי ישע היא תולדה של הזנחה ארוכת שנים בתחום הסינון בעולם כוח האדם המטפל באוכלוסיות אלו. ציבור חסרי הישע תלויי באופן מלא במטפלים, ועל כן נדרש תהליך בטוח ומקיף לאבחון וסינון המטפלים. באמצעות סינון קפדני ניתן לאתר ולמזער את הפוטנציאל להתנהגות בלתי נאותה של מטפלים כלפי חסרי ישע ולהבטיח לציבור המטופלים וקרוביהם את הסביבה והתנאים המייטביים בכל הקשור למטפלים.

בדיקת מהימנות ויציבות על ידי מבחן יעיל ומקיף – אבחון סיכונים והתנהגויות

תהליך מידות שילד שנבנה בשיתוף פסיכולוגיים התפתחותיים יספק לארגון המזמין את הבדיקה את התוצרים הבאים לגבי המטפל/ת המועמד/ת:

  • בדיקת פוטנציאל להתנהגות תוקפנית
  • בדיקת מהימנות
  • בדיקת רקע הנוגעת לעברו/ה
  • בדיקת הפוטנציאל להתמדה בעבודה

מערך האבחון פותח ע"י פסיכולוגים התפתחותיים כדי לאתר ולחקור את המאפיינים המיוחדים של אוכלוסיית חסרי הישע. גנים ומעונות שהתנסו בתהליכי האבחון של מידות מדווחים על קליטת צוות איכותי, אדיב, סבלני בעל יציבות תעסוקתית רבה יותר. כתוצאה מכך ניכר צמצום משמעותי בעלויות ותשומות הגיוס ושיפור באיכות ההון האנושי.

מפרטים

אופן הבדיקה:
מבדקים ממוחשבים ופגישה פרונטאלית

רלוונטי ל:
כל סוגי המטפלים בחסרי ישע

משך הבדיקה:
כ 4 שעות

תוצר:
דו"ח מפורט על כל מועמד/ת

מתאים ל:
מועמדים ועובדים קיימים